John Michael Greer

Amerika: Benzínová válka

Předem se omlouvám těm čtenářům, které vojenská historie nebaví. Další části příběhu, na kterou se právě chystám, totiž pád Britského impéria a jeho nahrazení dnešním americkým impériem, nelze porozumět bez znalosti vojenských faktů, jež celý proces iniciovaly. Také úpadek a rozpad amerického impéria, jenž je ústředním tématem této série článků, má stěžejní vojenský rozměr.

12.9.2012 v 6:23 | Karma článku: 17.79 | Přečteno: 1598 | Diskuse

John Michael Greer

Amerika: Orel a lev

Poslední dobou jsem ve svých článcích už vícekrát komentoval, kolik lidí ze současné americké levice se chová takovým způsobem, jako by současné americké impérium bylo v dějiných světa jedinečné, ať už rozsahem, zlovolností či kombinací obého. To je neskutečně absurdní názor, a předpokládá zcela neuvěřitelnou ignoranci historie. Nicméně došel jsem k myšlence, že za tou historickou slepotou může stát jeden nečekaný aspekt.

24.8.2012 v 6:36 | Karma článku: 8.94 | Přečteno: 866 | Diskuse

John Michael Greer

Amerika: Dvě impéria

Zvláštním rysem amerických dějin je, že jejich hlavní křižovatky jsou nejlépe zachyceny v knihách. V letech těsně před americkou revolucí byl tou knihou Selský rozum (Common Sense) od Thomase Painea: sehrál významnou roli v soustředění nevole proti kolonialismu na hranici výbušnosti. V letech před občanskou válku to byl román Srub strýčka Toma (Uncle Tom’s Cabin) Harriet Beecher Stowové, kniha, jež přiměla Sever předefinovat problematický národní dialog z regionálních odlišností na prostou a čistou morální diskusi o otroctví, a tak zatlačila obě části země do pozic, jež už bez války nemohly vyklidit.

18.8.2012 v 6:43 | Karma článku: 7.79 | Přečteno: 824 | Diskuse

John Michael Greer

Amerika: Přes čáru

Půtky mezi severním a jižním způsobem spořádání lidské společnosti v Americe 19. století, jež byly tématem minulého článku, určily více než jen podobu americké kontinentální expanze. Jih šel cestou, která byla v mimoevropském světě onoho století normální, soustředil se na produkci komodit obchodovaných na světových trzích, aby mohl platit za výrobky z evropských továren. Jih platil bavlnou, tabákem a řadou dalších méně významných plodin. Stejně tak Britská Severní Amerika (dnešní Kanada) platila obilím, dřevem, rybami a pod.

21.7.2012 v 6:44 | Karma článku: 12.62 | Přečteno: 914 | Diskuse

John Michael Greer

Amerika: Cesty expanze

Tři způsoby osidlování, jež se objevily v amerických koloniích zhruba sto let před nezávislostí, tj. pokus Nové Anglie o zkopírování své jmenovkyně za Atlantským oceánem, pobřežní ekonomika plantáží dodávajících ziskové plodiny na trhy ve Starém světě a fúze přistěhovaleckých tradic, z nichž se zrodila americká hraničářská společnost, byly všechno, jen ne fixní. Než se pořádně zformovaly, už se na okrajích vzájemně prolínaly a měnily v reakci na vlivy vnesené další vlnou imigrace. Přesto stojí za to je sledovat, neboť hrály významnou roli ve způsobech expanze, jež v dalším století určily čas impéria.

18.7.2012 v 5:43 | Karma článku: 9.14 | Přečteno: 638 | Diskuse

John Michael Greer

Amerika: Počátky impéria

Abychom rozuměli úpadku a blížícímu se konci amerického impéria, musíme vědět, jak vlastně vzniklo. Jako všechny historické záležitosti je i tato velmi složitá, a pochopení zamotané úlohy dějin v dnešním politickém životě nám může pomoci, abychom se při našem postupu vyhnuli běžným, leč neužitečným myšlenkovým návykům.

30.6.2012 v 6:46 | Karma článku: 9.67 | Přečteno: 890 | Diskuse

John Michael Greer

Trajektorie impéria

Struktura impéria, již jsme rozebrali v minulém článku, je zdrojem mimořádné síly pro každou imperiální zemi, která si dokáže zabrat pozici, a ještě větším zdrojem potíží pro kohokoli, kdo impériu oponuje a chce jej svrhnout. Přesto impéria padají; každé impérium v dějinách padlo, s jedinou současnou výjimkou, ale vzdor globálnímu dosahu a ohromnému vojenskému rozpočtu ani americké impérium nevykazuje známky toho, že by dlouhá série porážek měla skončit. Proto je důležité vědět, jak impéria upadají a proč.

23.6.2012 v 6:33 | Karma článku: 10.06 | Přečteno: 984 | Diskuse

John Michael Greer

Struktura impéria

Impéria, jak jsme se dozvěděli v minulém článku, už se tu vyskytují dlouho. Historie dokládá, že se objevují poměrně rychle poté, co zemědělství dosáhne dostatečné stability a sofistikovanosti na to, aby dokázalo vydržovat městská střediska, a mizí pouze tehdy, když se zhroutí i městský život. Kdokoli se tedy zajímá o vzestup a pád impérií, má k dispozici nějakých pět tisíc let poměrně podrobných informací ze Starého světa a něco přes tři tisíce let z Nového světa – jeden by řekl, že to je spousta dat, z nichž by se dal poskládat homogenní obraz.

16.6.2012 v 6:45 | Karma článku: 11.93 | Přečteno: 784 | Diskuse

John Michael Greer

Podstata Impéria

Niall Ferguson je pravděpodobně nejrozporuplnějším z našich žijících historiků. Jeho Válka světa (The War of the World) je nejspíš nejlepší jednosvazkový přehled éry světové války, která začala smrští kulek v Sarajevu roku 1914. Naopak jeho Vzestup peněz (The Ascent of Money) je jen o málo víc než domácím úkolem z těch pomýlených ekonomických pojmů, jež právě chystají scénu k výbuchu možná většímu než byl ten, který následoval po Sarajevu. Tato rozkolísanost prochází celým jeho dílem. Přesto jsou Fergusonovy spisy skvělým výchozím bodem každého pokusu pojmout fenomén impérií – je to ale trochu dvojsečný kompliment, neboť jeho omyly osvětlují předmět právě tak dobře jako jeho zásahy.

9.6.2012 v 6:06 | Karma článku: 10.71 | Přečteno: 913 | Diskuse

John Michael Greer

Ohlížení, vyhlížení

V posledních týdnech se po mnoha odbočkách dostávám s blogem k horizontu, na který jsem prvně ukázal před více než rokem a půl. Rád bych se teď na chvíli zastavil a ohlédl na vše, co jsme za tu dobu společně přešli, dořešil některé nejasnosti a pak se podíváme na území, jímž budeme procházet v následujících měsících.

23.5.2012 v 4:25 | Karma článku: 8.07 | Přečteno: 679 | Diskuse

John Michael Greer

Zotavení člověka

Mýtus stroje, téma minulého příspěvku na Archdruid Reportu, má důsledky zacházející daleko za obvyklé hranice debaty o ropném zlomu. Jeden z těch důsledků, o nichž jsem se minulý týden zmínil jen krátce, vychází ze způsobu, jakým se lidé zajímající se o ropný zlom obsesivně fixují na naději, že problém vyřeší nějaký stroj.

25.4.2012 v 4:59 | Karma článku: 9.60 | Přečteno: 762 | Diskuse

John Michael Greer

Probrat se a odejít

Článek na Archdruid Report z minulého týdne měl seriózní pointu, vzdor jízlivému přirovnání současné pozice průmyslové civilizace k zápletkám a nastavení brakové fantasy fikce. Říkejte si o propadácích levných fantasy románů, co chcete (a že na to téma by šlo beze sporu mluvit dlouho), ale mají vždy něco, co většina domněle serióznějších pokusů o vysvětlení světa postrádá: schopnost představit si opravdu hlubokou změnu.

14.3.2012 v 6:30 | Karma článku: 11.99 | Přečteno: 881 | Diskuse

John Michael Greer

Krev Země čili Braková realita

Někteří moji čtenáři se diví, proč jsem v uplynulých týdnech věnoval tolik času aktuální vlně proroctví na rok 2012. Jedním z důvodů je, že o těchto proroctvích v příštích měsících ještě hodně uslyšíme; pokud se nemýlím, pak se nafukující se apokalyptická bublina, která pukne letos 22. prosince, zapíše do knihy rekordů. A ještě je tu jeden důvod, proč se této bublině věnovat právě teď.

2.3.2012 v 6:09 | Karma článku: 10.93 | Přečteno: 723 | Diskuse

John Michael Greer

Čekání na Velkou Dýni

S příchodem nového roku se v blogosféře ropného zlomu tu a tam objevují předpovědi toho, co se v následujících dvanácti měsících přihodí (neopomenutelná součást tohoto období), tak spolehlivé jako rampouchy visící ze střechy za oknem mé pracovny. Jako ty rampouchy lákají pohledy, a právě tak jako ty rampouchy je u mnoha z nich zaručené, že v některém z nadcházejících měsíců padnou a roztříští se.

23.2.2012 v 6:26 | Karma článku: 8.07 | Přečteno: 672 | Diskuse

John Michael Greer

Zimní naděje

Příspěvek z minulého týdne o planých slibech na 21. prosinec 2012 a jiné apokalyptické fantazie mi zajistil pěknou vlnu tvrdé kritiky. To se celkem dalo čekat; paralely mezi vírou v apokalypsu a ekonomikou bublin, o kterých jsem psal, zahrnují i nepříjemný fakt, že ti, kdo mohou podlehnutím klamu nejvíce ztratit, jsou zároveň nejméně ochotni vnímat jakékoli zpochybňování svých ztracených snů.

17.2.2012 v 6:02 | Karma článku: 7.19 | Přečteno: 566 | Diskuse

John Michael Greer

Tydliták a Tydlitek

Před pár dny jsem si uvědomil, že tento článek na Archdruid Reportu vyjde v den, který si příští generace budou alespoň letmo pamatovat. Za rok bude 21. prosince 2012, datum, kterému pěkných pár lidí připjalo výstřední štítky a k němuž upnuli velká očekávání, ale které pak dostane docela jinou přezdívku; myslím Den, kdy se nic nestalo.

3.2.2012 v 10:01 | Karma článku: 8.49 | Přečteno: 734 | Diskuse

John Michael Greer

Budoucnost nedokáže zaplatit své účty

Rád bych se rozepsal o některých bodech z minulého příspěvku, protože pojednávají o těch faktorech naší situace, které působí velmi skrytě. Jednou z věcí, kvůli nimž je vnímání nesnází průmyslové společnosti pro většinu lidí obtížné, je skutečnost, že její efekty jsou vetkány hluboko ve vzorcích každodenního života. Např. v posledním desetiletí se cena ropy více než ztrojnásobila; světová ekonomika za závojem spekulativních vzestupů a pádů v posledním desetiletí doklopýtala do hlubší recese. Výzkumníci v oblasti ropného zlomu už léta poukazují na to, že první trend vyvolá ten druhý, ale i dlouho po té, co jim události daly za pravdu, většině lidí souvislost stále uniká.

31.1.2012 v 6:01 | Karma článku: 15.25 | Přečteno: 1165 | Diskuse

John Michael Greer

Jak vypadá ropný zlom

Někdy rozpad civilizace vystupuje jako výrazný reliéf, daleko častěji je ale viditelný jen prostřednictvím rozptýlených faktů a čísel, a zaznamenat je a složit do smysluplného obrazce, to chce bystré oko. Přemýšlím, kolikrát asi prefektové římského impéria vzhlédli od denních starostí se shromažďováním legií a výběrem daní, a zaznamenali praskání základů, na kterých spočívala celá jejich společnost?

18.1.2012 v 6:09 | Karma článku: 11.81 | Přečteno: 1232 | Diskuse

John Michael Greer

Pepřovým sprejem proti budoucnosti

Závan pepřového spreje stoupající z předměstského supermarketu, neuvěřitelně absurdní komentář amerického politika, neuvěřitelně cynické prohlášení kanadského ministra: tři útržky informací, které odletěly do větru, nezaznamenány většinou dnešní dezinformační společnosti, jsou zároveň třemi vodítky k výjimečně nevítané budoucnosti, kterou si průmyslový svět chystá. Proberme si je po jedné v obráceném pořadí.

11.1.2012 v 6:09 | Karma článku: 8.17 | Přečteno: 819 | Diskuse

John Michael Greer

Přeneste to na zem

Středa, 23. listopadu 2011. Originál článku: http://thearchdruidreport.blogspot.com/2011/11/bringing-it-down-to-earth.html.

2.1.2012 v 19:54 | Karma článku: 8.46 | Přečteno: 694 | Diskuse
Počet článků 20 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 866
John Michael Greer je Hlavním Arcidruidem Starobylého Řádu Druidů v Americe a je autorem více než dvaceti knih s širokým záběrem témat. Žije v Cumberlandu (Maryland) s manželkou Sarou. Články překládají Marta Kvapilová a Petr Talaš.

Seznam rubrik

více

Najdete na iDNES.cz